Articles

Com al seu dia Woody Allen va admetre, davant certes notí­cies alarmistes jo també em sento una mica desenfocat, ho confesso. Escolto atentament les anàlisis de la realitat que imperen en l’ambient oficial, sempre vinculat a les modes del moment, i em sento com un...

Sembla acreditat que amb l’excusa de la pandèmia els governs s’han envalentit novament en la seva històrica temptació d’immiscir-se en la vida ciutadana. Especialment a la vella Europa, últimament hem assistit a una infinitat de de­cisions desproporcionades –sovint en forma de simple ocurrència– lesives de...