Elogi de la filosofia

Elogi de la filosofia

Elogi de la filosofia

La filosofia és una disciplina i tota una tradició de pensament, va recordar fa pocs dies Marina Garcés a Catalunya Ràdio. La filosofia no és simplement despertar la curiositat i el gust per aprendre entre els alumnes –quin mal professor de matemàtiques o de geografia no seria aquell que en el seu àmbit de coneixement no procurés sempre també aquestes fites–. Tampoc no és només versionar el Merlí o la professora Bolaños de torn, afavorint debats sobre el bé i el mal o el sexe dels àngels, per al simple divertiment de l’ànima. Ara que el Departament d’Educació es planteja eliminar-la del temari de secundària, cal alçar la veu en la seva defensa.

Si no vols anar pel món i contemplar com les teves orelles van desplaçant-se de la part lateral cap a la part frontal del teu cap, fins a convertir-te en tot un ruc egoista i antisocial, és important saber qui va ser Aristòtil i com els filòsofs grecs van reflexionar sobre com havíem de procurar dur una vida bona, una vida plena­. Escèptics els uns, epicuris o estoics els altres, tots sabien que, com ha recordat­ amb paraules d’avui Josep Maria Esquirol,viure, pensar i estimar són els verbs més ma­júsculs. Viure i estimar potser són condicions innates, que desenvolupem de manera intuïtiva. Aprendre a pensar segur que requereix mè­tode, disciplina, estudi. I això no es pot fer a casa amb els pares, cal aprendre-ho a l’escola i sobretot a l’institut, sota el guiat­ge professoral.

Com advertia sempre Ernest Lluch i segueix fent en tots els seus llibres Victòria Camps, les nostres societats modernes no serien com són sense haver après i discutit Kant ni re­flexionat sobre el conjunt d’aportacions de la Il·lustració a la consecució de la plena autonomia moral dels homes i les dones­, al seu alliberament de les cadenes de la ignorància, la por i les supersticions. Això és, a saber dirimir, amb llibertat i responsablement, el que cal fer i el que no, i sobretot a conèixer la raó dels límits que no es poden passar, si volem viure en concòrdia.

No tinc cap mena de dubte que amb ciutadans educats filosòficament, cap populisme arrelaria a les nostres societats ni cap Parlament occidental hauria arribat a la degradació moral a què ha arribat­. Perquè en deixar de reconèi­xer-nos com a éssers racionals i raonables, deixem d’escoltar per entendre i ho fem simplement per replicar, emma­laltim del virus del sectarisme i la sim­plificació, i pitjor encara, sense adonar-nos-en arraconem la força de la raó en benefici­ dels sentiments i les emocions, que ens fan irascibles i manipulables, tristes bestioles.

Certament, el disseny curricular de l’ensenyament secundari dels nostres adolescents és complex per raons administratives i polítiques. Així, les autoritats del Departament d’Educació saben que el 50% dels continguts venen fixats pel ministeri i que amb la resta d’hores disponibles cal garantir el correcte aprenentatge del català, impartir història de les religions (eufemisme sovint per seguir ensenyant la religió de tota la vida) i, a més, facilitar el màxim d’autonomia per als centres. Per si fos poc, a sobre, molts els reclamem lloc per a la filosofia.

Dit així, el repte sembla més difícil que resoldre la quadratura del cercle. Però governar és prioritzar i en una societat on cada cop augmenta més la distància entre el progrés material i el progrés moral, en un món on cada­ cop se soscaven més els fonaments que afavorien el màxim benestar per al màxim nombre, respectant­ sempre les mi­nories i afavorint l’amistat cívica entre uns i altres, permetre que els futurs ciutadans no aprenguin a pensar filosò­ficament, a distingir entre fer el correcte i fer el bé o a encarar amb respon­sabilitat moral la relació entre el jo i el nosaltres sembla una greu temeritat, amb conseqüències individuals i col·lectives.

En un país com el nostre, sacsejat per la pèrdua dels vincles socials que es derivaven de la família tradicional, del barri, de la religió o de la pàtria; en un món occidental marcat per l’augment de les malalties de l’ànima, el narcisisme i els suïcidis, haver pensat de jove sobre què hi fem al món, per què hem nascut i com podem arribar al final de la nostra vida creient que l’experiència ha valgut la pena segurament és tan essencial com saber llegir i escriure, sumar i restar o haver llegit Shakespeare i Carner.

Ho va escriure Dostoievski i tenia tota la raó: a la vida tan o més important que viure és saber per què es viu. Senyors governants: filosofia a l’aula, si us plau!

Llegeix aquí l’article en la seva versió en castellà (https://www.lavanguardia.com/opinion/20220309/8109488/elogio-filosofia.html)