L’arrogància progressista

L’arrogància progressista

L’arrogància progressista

La imminent sentència del Tribunal Suprem que deixa el dret a l’avortament en mans del criteri dels diversos estats nord-americans ha fet sonar totes les alarmes arreu del món occidental. Així, polítics i activistes dels drets civils i fins i tot el mateix president Biden han alertat que, després de la restricció d’aquest dret, vindrà la revisió del dret al matrimoni homosexual i la d’altres conquestes socials, que semblaven definitivament consolidades i que, lluny de comprometre la teòrica neutralitat de l’Administració en qüestions morals, garantien el degut respecte a la privacitat de les persones. Però aquest és un argument trampós, perquè prendre partit per una decisió que per molts és discutible exigeix reconèixer que, almenys en aquest punt, l’Estat ha deixat de ser neutral.

 

Val a dir, d’entrada, que barrejar aquest tipus de temes és una mala estratègia i que replicar a cops de pancarta els qui des de posicions conservadores, o estrictament catòliques, legítimament no han acceptat mai com a definitiu el dret a l’avortament és un mal camí, que hauríem de procurar evitar. Perquè tan cert com que, des de la Declaració Universal dels Drets Humans, totes les democràcies del món hem acceptat l’existència d’un catàleg de drets fonamentals intrínsecs a la condició humana i d’abast universal, ho és que la seva aplicació pràctica respon a la interpretació particular de cada societat, a la seva tradició i cultura política heretades. I és normal que sigui així, perquè com ja va advertir Voltaire al seu Diccionari filosòfic (1764), per molt de fàstic que ens facin a nosaltres, pel gripau una tia bona sempre serà una granoteta amb la panxa blanca i la pell bruna, tant com pel diable l’ideal de bellesa sempre serà una bèstia cornuda, amb urpes llargues i una bona cua. Sembla evident que alguns principis són universals, però que la gran majoria són relatius.

Ens agradi més o menys, no em sembla que el dret a l’avortament, que finalment legalitza la decisió d’una dona d’interrompre una vida, pugui ser acceptat pels segles dels segles, sense més discussió, com si hagués estat dictat a foc sobre pedra, com les taules de Moisès. I encara menys que, com pretén aquí la ministra Montero, una decisió tan transcendent es pugui deixar en mans d’una adolescent i, a sobre, sense marge d’objecció de consciència per als facultatius. Perquè a diferència del dret cada vegada més reclamat per la ciuta­dania de garantir una mort digna, sense patiments ni humiliacions innecessàries –una decisió que hem de reconèixer que si es pren lúcidament no perjudica cap tercer–, l’avortament no és tan obvi que només afecti qui el practica. I aquesta és la línia vermella que justifica la intervenció del legislador. Que des del Maig del 68 progressivament hàgim fet prevaldre el dret de la dona per sobre del dret a l’embrió que busca poder néixer no vol dir que les noves generacions no puguin dir-hi la seva, amb arguments morals, que han de poder ser atesos o, si escau, contestats, raonadament i sense crispacions.

Salta a la vista que la pretesa neutralitat moral dels estats en aquestes qüestions a la pràctica no es compleix mai i que, per acció o omissió, les administracions acaben immiscint-se sempre en les nostres vides, unes vegades en nom de la preservació d’uns drets que ni els mateixos interessats no reclamem –és el cas dels intents de prohibir el consum d’alcohol i altres drogues, de perseguir el joc, la prostitució o de reprovar el suïcidi o la mort assistida–, d’altres simplement per atendre les modes de cada època. Així, per exemple, i per a sorpresa de molts, si prosperen els plans del Govern central sobre la coneguda com a llei trans, a Espanya aviat serà més fàcil canviar de gènere que d’identitat nacional, com saben prou bé els independentistes.

Per totes aquestes raons, crec urgent obrir aquests debats amb moderació i esperit constructiu, plenament conscients de la seva complexitat, i, sobretot, reconeixent que les lleis dels homes finalment sempre seran imperfectes, i per tant legítimament revisables. Massa dècades d’arrogància progressista han desconcertat milions de ciutadans de bona fe, que paguen els seus impostos i compleixen amb les seves obligacions civils, però que en el seu fur intern han sentit violentades les seves conviccions més íntimes. Respecte a la llibertat individual, però també una certa ètica del dubte i compassió davant els qui han de decidir sobre situacions tan difícils poden ajudar-nos a legislar amb encert.

Llegeix aquí l’article en la seva versió en castellà (https://www.lavanguardia.com/opinion/20220518/8274031/arrogancia-progresista.html)