Solitud

Solitud

Només a Barcelona, més de 70.000 persones confessen que se senten soles. Més d’un terç dels habitatges de la ciutat són unipersonals. Curiosament, en contra del que podríem imaginar, la sensació de solitud no només aclapara la gent gran, que necessàriament constata en la pròpia pell l’aïllament progressiu i com, amb la desaparició dels seus cònjuges i gent pròxima, el seu món s’acaba abans que ells. També prop d’una quarta part dels joves d’entre 16 i 24 anys afirmen que se senten sols. I això que en la majoria dels casos aquests nois tenen milers de followers a les xarxes socials i sense sortir de casa viuen mil i una aventures virtuals, que segurament els entre­tenen tant com els avor­reixen.

Aquesta evolució social, molt més marcada a les ciutats i països del Nord, i que a tot Occident s’ha accelerat durant l’última dècada, ha alertat les autoritats, que a tot arreu han impulsat ini­ciatives diverses per combatre aquesta suposada malaltia de l’ànima. Així, per exemple, a París l’Ajuntament ha desenvolupat una app perquè joves i gent gran puguin proposar un pla i algun voluntari es presti a participar-hi. Un es lleva al matí i suggereix a les xarxes sortir a fer un tomb o anar a prendre unes canyes. Pel que es veu, alguna ànima caritativa s’hi presta i així passen la tarda.

A Barcelona, el govern local també ha aprovat la seva “Estratègia municipal contra la solitud”, amb l’inevitable desplegament d’observatori, jornades, informes, etcètera. Malgrat les seves polítiques benintencionades, no acabo d’estar segur que aquest fenomen requereixi antídots administratius. O que aquests assegurin el més mínim benefici moral, personal o col·lectiu. Com he après en les etapes de més exposició pública de la meva vida, si no són sinceres, milers de relacions so­cials són del tot compatibles amb poca qualitat, solidesa o durada. Amb sentir-te profundament sol.

Hem de tenir en compte, així mateix, que, com defensa Marjan Bouwmeester al seu últim llibre, El cielo vacío, cal distingir clarament entre estar sol, una decisió que pot ser voluntària i fins i tot positiva, i sentir-se sol, que és el dolor d’estar sol. També cal recordar que no és obvi que, en el repte d’aconseguir tenir una vida bona, viure en companyia sigui una decisió més sàvia que viure en soledat. Barbarus hic ego sum. Quia non intelligor illis (aquí soc un bàrbar, perquè ningú no m’entén), va sospirar Ovidi. És sabut que, per a homes que alguns admiren tant com Rousseau o Rimbaud, el procés de sociabilització inevitablement comportava renúncies personals, no sempre computables al bé de l’esperit.

Contràriament, una llarga tradició humanista que també es remunta als clàssics, ha defensat que només en comunitat podem aspirar a la plena realització personal: “Home soc, res humà pot resultar-me aliè”, va escriure Terenci. En aquesta línia, el professor Nuccio Ordine acaba de regalar-nos una breu antologia amb un aclaparador argumentari justificant que Els homes no són illes ( Quaderns Crema/Acantilado). Des de John Donne fins a Saint Exupéry, passant per Montaigne, Sèneca o Ciceró sembla clar que “ningú no és una illa, complet en si mateix. Qualsevol persona és un tros del continent, una part de l’oceà. Si el mar s’emporta una porció de terra, tot Europa s’empetiteix, tant se val si es tracta d’un promontori, del casal d’un bon amic o del teu propi. La mort de qualsevol home em debilita, perquè formo part de la humanitat. Per tant, no preguntis mai per qui toquen les campanes: toquen per tu”. Són paraules de Donne.

Poder estar sol i que aquesta experiència no resulti feridora hauria de formar part de la capacitat de saber forjar-se un caràcter, aprenent a desenvolupar una vida interior rica, que a través del cultiu de les pròpies­ virtuts i habilitats permeti connectar amb el món, més enllà de la dimensió física o temporal. Així, llegir Shakespeare o escoltar una simfonia de Mahler una tarda plujosa de diumenge, o passejar pel camp absort en els teus pensaments un dia de primavera, potser permet estar més connectat i sentir-se més copartícip de l’aventura humana a la Terra, que assistir a un concert multitudinari o perdre’s a la terminal d’un aeroport llunyà, amb els cascos de l’iPhone com a únic company, en una falsa sensació de connexió. O així ho sento jo.

Llegeix aquí l’article en la seva versió en castellà